Banner

Newsflash

We repaired: inverters, controllers, embroidery, loom, machinery and controllers to dyeing process, knitting machines, paper, stockings, PLC controlers.

Whos online

We have 11 guests online
Liczniki PDF Print E-mail


Dane techniczne:
 • zasillanie: 220V AC,
 • ilość wejść liczących: 1,
 • częstotliwość zliczanych impulsów: 1kHz,
 • sygnał wejściowy: 0..24V DC,
 • zakres: 0..999999,
 • ilość wejść cyfrowych: 16 (0..24V DC),
 • wyświetlacz: elektromechaniczny 6 cyfr (wysokość cyfry 40mm),
 • led: 7segmentowy, 9 cyfr(wysokość 14mm) + 4 diody indywidualne,
 • klawiatura: 16 klawiszy (10 cyfr 0..9, ESC, ENTER, 4 funkcyjne F1..F4),
 • interfejs do komputera: RS485,
 • ilość liczników na jednej linii: 15.

Współpraca z komputerem (wykonywane komendy):
 • prześlij dane (ilość impulsów, stan wejść cyfrowych, parametry wprowadzone z klawiatury),
 • ustaw licznik,
 • zeruj licznik,
 • zatrzymaj licznik,
 • wznow liczenie,
 • ustaw kierunek zliczania (licznik może zliczać impulsy do przodu i do tyłu).

Wersje pochodne
 • bez wyświetlacza elektromechanicznego (do 16 wejść liczących fmax = 500Hz)

top Uniwersalny licznik/rejestrator BPM Y2000

Dane techniczne:
 • zasillanie: 220V AC (12V DC, 24V DC),
 • ilość uniwersalnych wejść cyfrowych (prostych lub liczacych): 8,
 • napięcie wejściowe: 0..5V DC, 0..12V DC lub 0..24VDC,
 • częstotliwość zliczanych impulsów: 1kHz (8 kanałów),
 • ilość szybkich kanałów liczących: 3 (fmax = 1MHz),
 • długość licznika: konfigurowalna (8,16,24,32 bity),
 • możliwość współpracy z enkoderem inkrementalnym (2 kanały - każdy 2 wejścia A,B przesunięte w fazie fmax =400kHz),
 • ilość wyjść cyfrowych: 2 przekaźnikowe (styki NC i NO 0.6A/125V AC 2A/ 30V DC),
 • ilość wejść analogowych: 3 (0..20ma, 0..20ma, 0..5VDC) rozdzielczość 8 bitów,
 • ilość wyjść analogowych: 1 (0..20ma),
 • interfejs do komputera: RS485/RS422,
 • ilość liczników na jednej linii: 32,
 • wyswietlacz: LED 7segm (2 x 8 cyfr 14mm lub 4x4 cyfry 14mm),
 • klawiatura: 16 klawiszy,
 • (opcja LCD 2x20 znaków klawiatura 42 klawisze (16 podświetlanych),
 • oprogramowanie: wg zamówienia.

Data modyfikcaji: 08-08-2003

topreturn