Banner

Newsflash

We repaired: inverters, controllers, embroidery, loom, machinery and controllers to dyeing process, knitting machines, paper, stockings, PLC controlers.

Whos online

We have 31 guests online
Transmiter hafciarski PDF Print E-mail
There are no translations available.

kolory

Aplikacja Transmiter współpracuje z "Systemem hafciarskim", w którym przygotowywane są zlecenia produkcyjne. "Transmiter" uruchamiany jest na komputerach znajdujących się przy maszynach, do których podłączone są poszczególne hafciarki. Dzięki czemu w zależności od wersji systemu możliwa jest transmisja haftów do maszyn oraz ich obserwacja polegająca na rejestrowaniu prędkość maszyny, informacji o postojach, ilości pracujących główek itp.


Głównymi zadaniami aplikacji "Transmiter" jest możliwość:

 • przeglądania zleceń przygotowanych na poszczególne maszyny, z pełną informacją o hafcie (parametry techniczne, kolory itp.)
 • wytransmitowania haftu z danego zlecenia do maszyny bezpośrednio z komputera,
 • dostępu do bazy haftów, kolorów, nici, pracowników itp.,
 • rejestrowania produkcji wykonanej przez poszczególnych pracowników (celem ich późniejszego rozliczenia),
 • ewentualnej obserwacji maszyn hafciarskich (dodatkowa opcja wymagająca zainstalowania specjalnych modułów obserwacyjnych na hafciarkach)


top System


 • Info... - krótka informacja o programie,
 • Logowanie się do systemu - ponowne logowanie się do systemu jako inny użytkownik,
 • Administracja
  • Użytkownicy - słownik użytkowników z możliwością ustawienia praw do poszczególnych elementów systemu
  • Kolory definicje - kolory wykorzystywane przy rysowaniu haftów
  • Ustaw opóźnienia - opcja służąca do konfiguracji parametrów transmisji do maszyn
  • Przeczytaj maszyny z bazy - opcja odczytuje z bazy parametry maszyn które są przypisane do danego transmitera
 • Wyjście - zakończenie pracy z programem


top Słowniki


 • Maszyny - słownik maszyn hafciarskich które przyłączone są do systemu
 • Hafty - słownik haftów wykorzystywanych w firmie
 • Kolory - słownik kolorów wykorzystywany do opisu haftów oraz nici
 • Nici - słownik nici wykorzystywanych do produkcji haftów
 • Obłorzenie igieł - standardowe obłożenie igieł kolorami
 • Pracownicy - słownik pracowników zatrudnionych w firmie


top Produkcja


 • Stan transmisji - opcja ta służy do podglądu stanu transmisji
 • Zlecenia produkcyjne - opcja służąca do przeglądu zleceń produkcyjnych na poszczególne maszyny, transmitowania haftów, rejestrowania produkcji wykonanej przez pracowników itp.
 • Transmisja haftów z dysku - opcja ta umożliwia wytransmitowanie haftu do maszyny bezpośrednio z dysku (z pominięciem systemu zleceń


top Slajdy


Poniżej przestawimy dokładniejsze informacje na temat poszczególnych elementów programu, wraz zrzutami ekranów z poszczególnymi oknami dialogowymi.
Użytkownicy - słownik użytkowników systemu z definicją praw do poszczególnych elementów systemu.

Słownik użytkowników

Definicje kolorów wykorzystywanych przy podglądzie (rysowaniu) haftu. Ustawiamy tutaj kolor opisów oraz opcjonalnie kolor tła na jakim pokazywany jest haft lub tkaninę (wcześniej tkaninę należy zeskanować i zapisać na dysku w postaci pliku graficznego).

Definicje kolorów

Opóźnienia - za pomocą tej opcji definiujemy opóźnienia konfigurujące parametry transmisji do maszyn.

Opoznienia

Słownik maszyn służy do definiowania maszyn pracujących w hafciarni. Poszczególne maszyny w tym słowniku definiujemy przy instalacji systemu. Opcja ta jest ściśle powiązana ze słownikiem "Transmitery".

Słownik maszyn hafciarskich

Na formie edycyjnej widzimy wszystkie parametry maszyn, które możemy zdefiniować.

Edycja parametrów maszyny

Słownik haftów służy do tworzenia bazy haftów. Grupy haftów mogą tworzyć dowolną strukturę drzewiastą, a same hafty możemy przeglądać w postaci listy lub obrazków, co widać na dwóch poniższych slajdach.

Na przykładzie tego słownika omówimy niektóre cechy ogólne formy słownikowej:

 • grupy możemy organizować w drzewo, a poszczególne gałęzie możemy przesuwać w strukturze drzewa przy posiadaniu odpowiednich praw techniką "chwyć i upuść",
 • klikając na tytule kolumny listy haftów, spowodujemy że lista uporządkuje się rosnąco lub malejąco, a "trójkącik" z prawej strony nazwy wskaże kierunek sortowania (nazwa kolumny według której sortujemy jest wyświetlona na czerwono),
 • wpisując tekst w polu szukaj możemy wyszukiwać hafty po kolumnie sortującej,
 • techniką "chwyć i upuść" możemy przesuwać hafty z grupy do grupy,

Hafty (1/6)

Hafty (2/6)

Dialog edycyjny haftu na którym widać większośc parametrów haftu.

Hafty (3/6)

Podgląd haftu, który zobaczymy po kliknięciu przycisku "Pokaż". Dla oglądanego haftu możemy między innymi:


 • zmieniać przypisane kolory do poszczególnych stopów, wybierając je ze słownika haftów,
 • zmieniać skalę rysunku,
 • zmieniać grubość nici którą rysowany jest haft,
 • pokazywać / ukrywać opisy i "jumpy",
 • oglądać haft krokowo sterując szybkością rysowania.

Hafty (4/6)

Formę do skalowania haftu, zobaczymy po kliknięciu przycisku "Skaluj". Dla oglądanego haftu możemy między innymi:


 • zmieniać skalę X i Y w granicach +/- 20% (bez dodawania ściegów),
 • obracać haft o dowolny kąt,
 • wykonać lustrzane odbicie haftu.

Hafty (5/6)

Dialog do zmiany formatu haftu dostępny jest po naciśnięciu przycisku "Format".

Hafty (6/6)

Słownik pracowników służy do tworzenia bazy pracowników pracujących w hafciarni. Grupy pracowników mogą tworzyć strukturę drzewiastą.

Słownik pracowników

Dialog służący do edycji pracownika. Widać na nim większość parametrów które opisują pracownika.


Edycja pracownika

Słownik kolorów służy do tworzenia bazy kolorów wykorzystywanych w systemie. Zdefiniowane tu kolory służą do określania kolorystyki haftów. Na bazie tych kolorów określane są kolory poszczególnych nici.

Słownik kolorów

Edycja koloru

Słownik nici służy do tworzenia bazy nici wykorzystywanych przy produkcji haftów. Konkretne nici przypisujemy do haftu na etapie przyjmowania zamówienia od kontrahenta.

Słownik nici

Edycja nici

Słownik obłożenia igieł służy do tworzenia standardowego obłożenia kolorami igieł w hafciarkach. Zdefiniowane tu kolory wykorzystywane są przy dodawaniu nowego haftu, do przypisania kolorów do stopów.

Obłożenie igieł

Stan transmisji służy do podglądu stanu transmisji do maszyn. Programem tym możemy transmitować hafty do kilku maszyn jednocześnie, ma to szczególnie znaczenie w przypadku dużych haftów, gdyż tracimy mniej czasu na wgrywanie, przy wgrywaniu jednoczesnym.

Stan transmisji

Zlecenia produkcyjne służą do przeglądania zleceń przygotowanych dla poszczególnych maszyn na podstawie zamówień przyjętych od kontrahentów. Pracownik może zobaczyć wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia produkcji (dane haftu, kolory (nici), ilość do wykonania itp.). Możliwe jest także wytransmitowanie haftu z danego zlecenia do maszyny.

Zlecenia na maszyne

Okno dialogowe przy rozpoczęciu przez pracownika produkcji zlecenia, które uzyskujemy naciskając przycisk "Nowa produkcja F3". Gdy okno to się pojawi pracownik wybiera się z listy oraz może wpisać ile ewentualnie wykona sztuk.

Rozpoczęcie zlecenia na mszynę

Okno dialogowe przy zakończeniu przez pracownika całego zlecenia, które uzyskujemy naciskając przycisk "Zakończ F5". Gdy okno to się pojawi pracownik wpisuje faktycznie wykonane przez siebie sztuki oraz ewentualną ilość haftów złych. Ilości wprowadzone tutaj przez pracownika o wykonanej produkcji są następnie akceptowane (z możliwością korekty) w "Systemie hafciarskim" przez osobę do tego upoważnioną.

Zakończenie zlecenia na mszynę

Okno dialogowe przy zakończeniu przez pracownika produkcji danego zlecenia, które uzyskujemy naciskając przycisk "Zakończ zlecenie F4". Gdy okno to się pojawi pracownik widzi w nim informację ile zostało jeszcze sztuk do wykonania (powinno to być zero). Po zaakceptowaniu wyświetlonej informacji dane zlecenie zostaje zakończone i usunięte z kolejki zleceń oczekujących na produkcję.

Zakończenie zlecenia na mszynę


Transmisja haftu bezpośrednio z dysku

Opcja ta służy do transmitowania haftu bezpośrednio z dysku, bez konieczności wystawienia zlecenia na wykonanie haftu (np. w celu wykonania próby).

Transmisja z dyskietki

topreturn