Banner

Newsflash

We offer floppy drives for machines Universal Series 700

Whos online

We have 25 guests online
Zarządzanie hafciarnią PDF Print E-mail
There are no translations available.

System hafciarski jest aplikacją wspólpracującą z programem "Transmiter" , który jest uruchamiany na komputerach znajdujących się przy maszynach. Do komputerów tych podłączone są poszczególne hafciarki. Dzięki czemu w zależności od wersji systemu możliwa jest transmija haftów do maszyn oraz ich obserwacja polegająca na rejestrowaniu prędkości maszyny, informacji o postojach, ilości pracujących główek itp.

Głównymi zadaniami aplikacji "System hafciarski" jest możliwość:

 • prowadzenia bazy kolorów oraz nici wykorzystywanych przy produkcji,
 • prowadzenia bazy kontrahentów, banków, pracowników, maszyn itp.,
 • prowadzenia bazy haftów,
 • przyjmowania zamówień od klientów na hafty,
 • przygotowania zleceń produkcyjnych na poszczególne maszyny na podstawie zamówień przyjętych od kontrahentów,
 • kontrolowania stanu poszczególnych zamówień oraz zleceń produkcyjnych,
 • rozliczenia pracowników z wykonanej produkcji wraz z wyliczeniem dla nich wypłaty z uwzględnieniem akordu,
 • prowadzenie rozliczeń kontrahentów,
 • wykorzystania danych z obserwacji maszyn do weryfikacji produkcji oraz wykonania wielu raportów,
 • prowadzenia magazynu haftów, nici oraz dodatków (dodatkowa opcja systemu).


Menu tej aplikacji składa się z następujących opcji:
top System


 • Info... - krótka informacja o programie,
 • Logowanie się do systemu - ponowne logowanie się do systemu jako inny użytkownik,
 • Administracja,
  • Użytkownicy - słownik użytkowników z możliwością ustawienia praw do poszczególnych elementów systemu,
  • Kolory systemowe - słownik kolorów systemowych np. kolory poszczególnych paneli oraz tabel z danymi,
  • Importuj hafty z dysku,
  • Konfiguracja,
   • Powiązania - opcja pokazująca powiązania występujące w systemie np. przypisanie do producentów nici danej grupy kontrahentów,
   • Dodaj prawa - opcja umożliwiająca edycje praw w bazie danych (opcja przydatna przy aktualizacjach systemu),
   • Jednostka miary - słownik jednostek miar i przeliczników pomiędzy nimi,
   • Transmitery - stanowiska komputerowe, do których podłączone są maszyny hafciarskie
  • Cena za ścieg - tabela określająca progi ilości ściegów wraz z cenami za ścieg,
  • Wypłata dla pracownika - opcja ta pozwala wyliczyć wypłatę dla pracowników na podstawie wykonanej przez nich produkcji
 • Wyjście - zakończenie pracy z programem


top Słowniki


 • Maszyny - słownik maszyn hafciarskich które przyłaczone są do systemu,
 • Hafty - słownik haftów wykorzystywanych w firmie,
 • Pracownicy - słownik pracowników zatrudnionych w firmie,
 • Banki - słownik banków które są wykorzystywane w opisie pracowników i kontrahentów,
 • Kontrahenci - słownik wszystkich kontrahentów (dostawców i odbiorców), dany kontrahent może należeć do kilku grup
 • Kolory - słownik kolorów wykorzystywany do opisu haftów oraz nici,
 • Nici - słownik nici wykorzystywanych do produkcji haftów
 • Obłożenie igieł - standartowe obłożenie igieł kolorami


top Zamówienia


 • Zamówienia - moduł przyjmowania zamówień od kontrahentów,
 • Planowanie produkcji - moduł planowania produkcji na poszczególne maszyny na podstawie zamówień od klientów,
 • Przegląd zamówień - przegląd zamówien za dany okres z możliwością wyboru kontrahenta. Na podstawie tego zestawienia można stwierdzić na jakim aktualnie etapie realizacji jest dane zlecenie (np. na jakie maszyny zostało skierowane, kto je produkował, ile wykonano aktualnie sztuk itp)


top Slajdy


Poniżej przestawimy dokładniejsze informacje na temat poszczególnych elementów progamu, wraz z niektórymi zrzutami okien dialogowych.

Menu programu

Menu (1/3)

Menu (2/3)

Menu (3/3)


Użytkownicy - Słownik użytkowników systemu z prawami do poszczególnych elementów programu. Z lewej strony widoczna jest lista użytkowników, natomiast z prawej prawa danego użytkownika wyświetlone w postaci drzewa. Jeżeli prawo poprzedzone jest znakiem "!", oznacza to żę "normalny" użytkownik nie powinien mieć tam dostępu. Natomiast jeśli prawo jest poprzedzone "!!!" to dotyczy ono elementów systemu, które powinny być dostępne tylko dla administratora systemu.

Użytkownicy systemu


Kolory systemowe - Słownik kolorów systemowych zawiera definicje kolorów poszczególnych elementów graficznych systemu np. kolorów poszczególnych paneli. Za pomocą tego słownika możemy dostosować kolorystykę okien do własnych upodobań.

Kolory systemowe


Powiązania - W słownku powiązań zdefiniowane są powiązania systemu np. przypisanie do dostawców nici określonej grupy kontrahentów. Z tej opcji powinien korzystać tylko administrator gdyż ma ona wpływ na poprawne działanie systemu.

Słownik powiązań systemowych


Dodaj prawo - opcja ta służy do dodawania nowych praw do systemu. Z tej opcji powinien korzystać tylko administrator gdyż ma ona wpływ na poprawne działanie systemu. Jest ona przydatna przy uaktualnianiu oprogramowania.

Słownik praw do systemu


Jednostki miary - opcja ta służy do definiowania jednostek miary wykorzystywanych w systemie. Możemy dodawać zarówno nowe grupy jak i same jednostki miary.

Słownik jednostk miar (1/2)

Dla zdefiniowanych jednostek miary definiuje się przeliczniki z jednej jednostki na drugą.

Słownik jednostk miar (2/2)


Transmitery - opcja ta służy do definiowania transmiterów czyli stanowisk komputerowych obsługujących maszyny hafciarskie. Do danego transmitera przypisuje się maszyny ze słownika maszyn, oraz określa się dla nich parametry związane z transmisją (np. adres portu w komputerze transmisyjnym do którego przyłączona jest dana maszyna). Z tej opcji powinien korzystać tylko administrator gdyż ma ona wpływ na poprawne działanie systemu.

Słownik transmiterów


Tabela cen za ściegi - opcja ta służy do definiowania ceny za ścieg w zależności od ilości progowych ściegów w hafcie. Pozwoli to na wycenę haftu dla odbiorcy jak i stawki akordowej dla pracownika za wykonanie danego haftu. Poszczególne progi wraz z cenami powinny odzwierciedlać rzeczywiste koszty wynikające z nakładu pracy na wykonanie haftu w zależności od jego długości..

Ceny za ścieg


Wypłata dla pracowników - opcja ta służy do wyliczenia wypłaty dla pracowników na podstawie wykonanej produkcji w danym okresie rozrachunkowym.

Wypłata (1/2)

Dla danego pracownika można zobaczyć zestawienia wykonanych haftów wraz z ilościami za dany miesiąc. W każdej pozycji tego zestawienia możemy jeszcze na tym etapie skorygować płacę za sztukę haftu.

Wypłata (2/2)


Słownik maszyn - opcja ta służy do definiowania maszyn pracujących w hafciarni. Poszczególne maszyny w tym słowniku definiujemy przy instalacji systemu. opcja ta jest ściśle powiązana ze słownikiem "Transmitery".

Maszyny (1/2)

Na formie edycyjnej widzimy wszystkie parametry maszyn, które możemy zdefiniować.

Maszyny (2/2)


Słownik haftów - opcja ta służy do tworzenia bazy haftów. Grupy haftów mogą tworzyć dowolną strukturę drzewiastą, a same hafty możemy przeglądać w postaci listy lub obrazków, co widać na dwóch poniższych slajdach.

Na przykładzie tego słownika omówimy niektóre cechy ogólne formy słownikowej:

 • grupy możemy organizować w drzewo, a poszczególne gałęzie możemy przesuwać w strukturze drzewa przy posiadaniu odpowiednich praw techniką "chwyć i upuść",
 • klikając na tytule kolumny listy haftów, spowodujemy że lista uporządkuje się rosnąco lub malejąco, a "trójkącik" z prawej strony nazwy wskaże kierunek sortowania (nazwa kolumny według której sortujemy jest wyświetlona na czerwono),
 • wpisując tekst w polu szukaj możemy wyszukiwać hafty po kolumnie sortującej,
 • techniką "chwyć i upuść" możemy przesuwać hafty z grupy do grupy,

Hafty (1/6)

Hafty (2/6)

Dialog edycyjny haftu na którym widać większośc parametrów haftu.

Hafty (3/6)

Podgląd haftu, który zobaczymy po kliknięciu przycisku "Pokaż". Dla ogłądanego haftu możemy między innymi:

 • zmieniać przypisane kolory do poszczególnych stopów, wybierając je ze słownika haftów,
 • zmieniać skalę rysunku,
 • zmieniać grubość nici którą rysowany jest haft,
 • pokazywać / ukrywać opisy i "jumpy",
 • ogładać haft krokowo sterując szybkością rysowania.

Hafty (4/6)


Formę do skalowania haftu, zobaczymy po kliknięciu przycisku "Skaluj". Dla ogłądanego haftu możemy między innymi:

 • zmieniać skalę X i Y w granicach +/- 20% (bez dodawania ściegów),
 • obracać haft o dowolny kąt,
 • wykonać lustrzane odbicie haftu.

Hafty (5/6)

Dialog do zmiany formatu haftu dostępny jest po naciśnięciu przycisku "Format".

Hafty (6/6)


Słownik pracowników - opcja ta służy do tworzenia bazy pracowników pracujących w hafciarni. Grupy pracowników mogą tworzyć strukturę drzewiastą.

Pracownicy (1/2)

Dialog służący do edycji pracownika. Widać na nim większość parametrów które opisują pracownika.

Pracownicy (2/2)


Słownik banków - opcja ta służy do tworzenia bazy banków wykorzystywanych w systemie. Grupy banków mogą tworzyć strukturę drzewiastą. Banki wykorzystywane są przy definiowaniu pracowników oraz kontrahentów, dla których po wyborze banku określa się numer konta bankowego.

Banki (1/2)

Dialog służący do edycji parametrów banku.

Banki (2/2)


Słownik kontrahentów - opcja ta służy do tworzenia bazy kontrahentów wykorzystywanych w systemie (np. odbiorców haftów, dostawców nici itp.) Grupy kontrahentów mogą tworzyć strukturę drzewiastą. Dany kontrahent może należeć do kilku grup

Kontrahenci (1/2)

Dialog służący do edycji parametrów kontrahenta. Dla kontrahenta możemy między innymi zdefiniować kilka telefonów, banków oraz pracowników, z którymi się kontaktujemy.

Kontrahenci (2/2)


Słownik kolorów - opcja ta służy do tworzenia bazy kolorów wykorzystywanych w systemie. Zdefiniowane tu kolory służą do określania kolorystyki haftów. Na bazie tych kolorów określane są kolory poszczególnych nici.

Kolory (1/2)

Kolory (2/2)


Słownik nici - opcja ta służy do tworzenia bazy nici wykorzystywanych przy produkcji haftów. Konkretne nici przypisujemy do haftu na etapie przyjmowania zamówienia od kontrahenta.

Nici (1/2)

Nici (2/2)


Słownik obłożenia igieł - opcja ta służy do tworzenia standartowego obłożenia kolorami igieł w hafciarkach. Zdefiniowane tu kolory wykorzystywane są przy dodawaniu nowego haftu, do przypisania kolorów do stopów.

Igły


Zamówienia - opcja ta służy do przyjmowania i przeglądu zamówień od klientów. Dla danego zamówienia możemy dodać kilka haftów podając dla nich ilość do wykonania, termin wykonania, cenę oraz płacę za sztukę (cena i płaca jest pobierana z bazy haftów ale możemy je przy wystawianiu zamówienia zmienić). Dla haftu w zamówieniu możemy zmienić standartowe obłożenie kolorów oraz przypisać do poszczególnych kolorów nici. Widoczny jest także na tej formie status całego zamówienia jak i każdej pozycji.

Zamówienia posiadają następujące statusy:

 • OCZEK - przyjęcie zamówienia,
 • PLAN - pozycja zamówienia zastała już w całości lub fragmencie zaplanowana do produkcji,
 • PROD - dla danej pozycji zamówienia zastała już uruchomiona produkcja,
 • KONIEC - dana pozycja zamówienia zastała już wyprodukowana,
 • ZAMK - produkcja danej pozycji zamówienia zastała już zaakceptowana

Wprowadzone ceny haftu oraz ilości wpływają na wartość zamówienia, która pojawi sie na fakturze.Planowanie produkcji - opcja ta służy do zaplanowania produkcji na poszczególne maszyny na podstawie zamówień przyjętych od kontrahentów. Dla danej pozycji zamówienia (lista "Do realizacji:") widzimy ile sztuk zostało jesze do zaplanowania oraz status zamówienia. (Pozycje przeterminowane zamówień pokazane są na czerwono).

W tabeli maszyn widać ilość zleceń na daną maszynę oraz szacunkowy czas zakończenia ostatniego zlecenia. Kolejność zleceń dla maszyny możemy dowolnie zmieniać. (Pozycje przeterminowane pokazane są na czerwono). Zlecenia które zaplanujemy do produkcji, pracownicy obsługujący maszyny hafciarskie przeglądają w programie "Transmiter", który pracuje na komputerze do którego podłączone są hafciarki.

Planowanie produkcji


Przegład zamówieńopcja ta służy do przeglądania zamówień za dany okres z możliwością wyboru kontrahenta. Na podstawie tego zestawienia można stwierdzić na jakim aktualnie etapie realizacji jest dane zlecenie (np. na jakie maszyny zostało skierowane, kto je produkował, ile wykonano aktualnie sztuk itp).

Przegląd zamówień (1/2)

Za pomocą tej opcji akceptujemy także produkcję wykonaną przez pracownika (ilości wyprodukowanych haftów wprowadzone do systemu przez niego). Zaakceptowane tu ilości wyprodukowanych haftów przez danego pracownika mają wpływ na składnik płacy wynikający z akordu Patrz slajdy "Wypłata"

Przegląd zamówień (2/2)

topreturn